Kam na vysokú roadshow 2024

Prezentačná výstava pomaturitného vzdelávania v 8 mestách Slovenska.

O podujatí

Študenti sa v dnešnej dobe často stretávajú s ťažkosťami pri rozhodovaní sa, akým smerom sa majú uberať ich kroky po ukončení strednej školy. Výstava Kam na vysokú na to ponúka odpoveď. Poskytuje možnosti získať informácie nielen o slovenských a českých vysokých školách, ale aj o študijných programoch a podmienkach štúdia v zahraničí. Výstava je zameraná najmä na žiakov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí si už začínajú klásť otázky týkajúce sa ich budúcej kariéry a vzdelania. Táto výstava im umožňuje priamo komunikovať so zástupcami vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky, čím sa dozvedia viac o možnostiach štúdia, ubytovania, financovania, ale aj o budúcich pracovných príležitostiach.

Miesta konania

TRNAVA

17. septembra 2024

Trenčín

18. septembra 2024

Žilina

19. septembra 2024

Banská Bystrica

26. septembra 2024

Poprad

1. októbra 2024

Prešov

2. októbra 2024

Košice

3. októbra 2024

Bratislava

5.februára 2025

Videá