Kam na vysokú roadshow 2024

Prezentačná výstava pomaturitného vzdelávania v 8 mestách Slovenska.

O podujatí

Študenti sa v dnešnej dobe často stretávajú s ťažkosťami pri rozhodovaní sa, akým smerom sa majú uberať ich kroky po ukončení strednej školy. Výstava Kam na vysokú na to ponúka odpoveď. Poskytuje možnosti získať informácie nielen o slovenských a českých vysokých školách, ale aj o študijných programoch a podmienkach štúdia v zahraničí. Výstava je zameraná najmä na žiakov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí si už začínajú klásť otázky týkajúce sa ich budúcej kariéry a vzdelania. Táto výstava im umožňuje priamo komunikovať so zástupcami vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky, čím sa dozvedia viac o možnostiach štúdia, ubytovania, financovania, ale aj o budúcich pracovných príležitostiach.

Blogové články

Miesta konania

TRNAVA

17. septembra 2024

Trenčín

18. septembra 2024

Žilina

19. septembra 2024

Banská Bystrica

26. septembra 2024

Poprad

1. októbra 2024

Prešov

2. októbra 2024

Košice

3. októbra 2024

Bratislava

5.februára 2025

12.831

celkový počet návštevníkov

385

návštevnosť zo stredných škôl

1.603

priemerná návštevnosť na 1 výstave

Galéria

Videá

Název

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Název

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vystavovatelia na podujatí

Ekonomická univerzita v Bratislave

Univerzita Palackého v Olomouci

Trnavská univerzita v Trnave

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Slezská univerzita v Opavě

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Fakulta architektúry a dizajnu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Zipcem

Masarykova univerzita

Žilinská univerzita v Žiline

Cambridge study

Prešovská univerzita

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

Technická univerzita vo Zvolene

Poľnohospodárska univerzita v Nitre

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Fakulta zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Materiálovotechnologická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Anglo-American University

Fakulta aplikovanej informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

StudyCare - štúdium v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave

VS