Kam na vysokú roadshow 2024

Prezentačná výstava pomaturitného vzdelávania v 8 mestách Slovenska.

Košice

Kam na vysokú Roadshow

Adresa výstavy

Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61,  
Košice – mestská časť Západ

Dátum a čas výstavy

3.októbra 2024 od 9:00 – 12:45.

Program

09:45 – 10:00 … Ekonomická univerzita v Bratislave

10:00 – 10:15 … Žilinská univerzita v Žiline 

10:15 – 10:30 … Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava (CZ)

10:30 – 10:45 … Palackého univerzita v Olomouci (CZ)

10:45 – 11:00 … Univerzita Komenského v Bratislave

11:00 – 11:15 … StudyCare – štúdium v zahraničí

Vystavovatelia na podujatí

Názov fakulty

Názov univerzity