Kam na vysokú roadshow 2024

Prezentačná výstava pomaturitného vzdelávania v 8 mestách Slovenska.

Poprad

Kam na vysokú Roadshow

Adresa výstavy

Aréna Poprad, Uherova 4680/2, Poprad-Juh 3

Dátum a čas výstavy

1.októbra 2024 od 9:00 – 12:45.

Program

Prezentácie vysokých škôl a fakúlt

09:45 – 10:00 … Ekonomická univerzita v Bratislave

10:00 – 10:15 … Žilinská univerzita v Žiline 

10:15 – 10:30 … Fakulta aplikovanej informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ)

10:30 – 10:45 … Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita

10:45 – 11:00 … Palackého univerzita v Olomouci

11:00 – 11:15 … Univerzita Komenského v Bratislave

11:15 – 11:30 … StudyCare – štúdium v zahraničí

Vystavovatelia na podujatí

Názov fakulty

Názov univerzity

   

Názov fakulty

Názov univerzity