Kam na vysokú roadshow 2024

Prezentačná výstava pomaturitného vzdelávania v 8 mestách Slovenska.

Trenčín

Kam na vysokú Roadshow

Adresa výstavy

M-Šport, Na Ostrove 363/91105, 911 05 Trenčín

Dátum a čas výstavy

18.septembra 2024 od 9:00 – 12:45.

Program

Prezentácie vysokých škôl a fakúlt

09:30 – 09:45 … Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita

09:45 – 10:00 … Ekonomická univerzita v Bratislave

10:00 – 10:15 … Žilinská univerzita v Žiline 

10:15 – 10:30 … Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava (CZ)

10:30 – 10:45 … Trenčianska univerzita v Trenčíne

10:45 – 11:00 … Palackého univerzita v Olomouci (CZ)

11:00 – 11:15 … Univerzita Komenského v Bratislave

11:15 – 11:30 … StudyCare – štúdium v zahraničí


Vystavovatelia na podujatí

Názov fakulty

Názov univerzity

   

T